Adres Stichting Novalis

Industrieweg 9c
5262 GJ Vught

Openingstijden

maandag tot vrijdag: 09:00 tot 17:00
zaterdag en zondag: enkel voor evenementen

Telefoonnummer

073 – 684 02 02

Facebook
 

Wat doen de stichtingen

De werkzaamheden van de diverse stichtingen, en wat hoort nu bij wie? Hieronder leggen wij het u uit.

Stichting Novalis

Stichting Novalis heeft als doel een verbinden factor te zijn om participatie van sociaal-maatschappelijk kwetsbare groepen in de samenleving mogelijk te maken c.q. te vergroten en vervolgens bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze groepen.
Stichting Novalis wil dit doel bereiken door onder meer betrokken uitvoerende partijen te faciliteren door huisvesting, dienstverlening, financiering en betrokken partijen met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het initiëren en ondersteunen van nieuwe initiatieven op dit gebied.

Stichting voor de Verandering

Stichting voor Verandering heeft als doel het voorzien in mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding en ontwikkeling van mensen met een beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wilt de stichting bewerkstelligen door het aanbieden en uitvoeren van alle facetten van het theater maken binnen de Theaterwerkplaats in combinatie met arbeidsmatige dagbesteding op het gebied van horeca en facilitair. De Theaterwerkplaats, horeca en facilitaire arbeidsmatige dagbesteding leidt via talentontwikkeling tot een werk carrière. Daarnaast biedt de stichting de mogelijkheid een verbindende factor te zijn om ontmoetingen en participatie van sociaal maatschappelijke kwetsbare groepen mogelijk te maken c.q. te vergroten en zo bij te dragen aan verdere ontwikkeling van deze groepen.