Adres Stichting Novalis

Industrieweg 9c
5262 GJ Vught

Openingstijden

maandag tot vrijdag: 09:00 tot 17:00
zaterdag en zondag: enkel voor evenementen

Telefoonnummer

073 – 684 02 02

Facebook
 

Hoe het allemaal begon

Van idee tot realisatie

Het initiatief komt van Ron van Rooij, zelf vader van een gehandicapte zoon. Ron kwam in aanraking met Theatergroep Spring en heeft zelf jarenlang de functie van voorzitter op zich genomen. Tijdens de repetities ontdekte Ron van Rooij de mogelijkheden van talenontwikkeling bij diverse theatermakers. Dit was het moment waar Ron van Rooij bij zichzelf dacht hoeveel er te bereiken was als deze doelgroep dit 30 uur per week zouden kunnen doen.

In samenwerking met Scompany 5.1, het onderzoeksbureau van Hogeschool Utrecht, die de mogelijkheden, het draagvlak en de behoefte zouden peilen. De resultaten bleken zeer de moeite waard om er energie in te steken.
Het vormgeven van het concept zou een jarenlange tocht worden langs diverse locaties, meerdere teleurstellingen maar steeds met het uiteindelijke doel voor ogen.
In september van 2016 werd na vele jaren een uitstekende locatie gevonden in de vorm van Novalis aan de Industrieweg 9c in Vught. In dit pand konden alle onderdelen van het concept worden uitgevoerd. Het plan diende wel enigszins aangepast te worden maar alle belangrijke onderdelen bleken uitvoerbaar. Een mooie werkplek met theater voor de toekomstige theatermakers en/of talenontwikkeling naar andere werkplekken. Theater kan immers ingezet worden als doel en als middel bij het werken aan talenontwikkeling.

Stichting Novalis en de dagbesteding de Theaterwerkplaats bleken al snel een te groot initiatief voor het huidige team en dus werden er twee kwartiermakers aangesteld. Deze werden gevonden in de personen Leo van de Wouw en Jan van der Els. Beide waren ze bereid om hun agenda voor een groot gedeelte schoon te vegen om samen te gaan werken aan de mogelijkheden binnen Novalis. Leo en Jan zijn beide nauw betrokken bij Theatergroep Spring en Spring2Brabant die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking. Echter wordt Spring gezien als een vrijetijdsactiviteit, terwijl dit project wordt opgezet als een professioneel arbeidsmatige dagbesteding voor deelnemers die hiervoor een indicatie hebben. Bij Spring zagen we de vooruitgang in ontwikkeling van de deelnemers.

Vandaar uit is de gedachte ontstaan om dit in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding te gaan doen zodat het theater zowel als doel en als middel ingezet kan worden.
De zoektocht naar een geschikt pand heeft een lange tijd geduurd maar toen bekend werd dat de activiteiten van Novalis Vught gingen stoppen en het gebouw te huur kwam te staan was dit een buitenkans. Dit pand bezit een prachtige theaterzaal met veel mooie werk- en atelierruimten en een groot horecaplein.
Theaterwerkplaats Novalis startte een proef van een half jaar met zeven deelnemers. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een groep vakdocenten en enthousiaste vrijwilligers. Van de verhuurder kregen wij de gelegenheid en tijd om dit initiatief op te zetten.